afoigeorgiou.gr  
 
   
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πρωταρχικ μλημα της εταιρεας εναι η παρθεση των ρων που διπουν το δικαωμα και τις υποχρεσεις του afoigeorgiou.gr προς λους εσς που θα επισκεφθετε τις ιστοσελδες του και που σκοπ χει την ενημρωσ σας για τα δικ σας δικαιματα και υποχρεσεις και την καλτερη εξυπηρτησ σας στην αναζτηση και απκτηση των προντων που επιθυμετε να αγορσετε απ το κατστημ μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαρατητη προπθεση για την ναρξη της μεταξ μας συνδιαλλαγς εναι η γνωστοποηση απ πλευρς σας κποιων προσωπικν στοιχεων.ταν κνετε μια παραγγελα,θα σας ζητσουμε το πλρες ονοματεπνυμ σας,τη διεθυνση στην οποα θα αποσταλον τα πωλομενα προντα,τον αριθμ του σταθερο σας τηλεφνου ( ποιο λλο τηλφωνο θλετε το οποο θα χρησιμοποιηθε για την καλτερη εξυπηρτησ σας),την ηλεκτρονικ σας διεθυνση (e-mail address) κ.λπ. 

Το afoigeorgiou.gr, ακολουθντας απαργκλιτα τις αρχς της προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται απ τους σχετικος νμους και διεθνες συμβσεις δεν πρκειται να προβον σε οποιαδποτε αθμιτη χρση.Το afoigeorgiou.gr με κανναν τρπο δεν αποκαλπτει,δημοσιοποιε,πωλε,ανταλλσσει τα προσωπικ στοιχεα και τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε.Εξαιρετικ μπορε να δημοσιοποιηθον προσωπικ σας στοιχεα απ την εταιρεα,τηρουμνης πντα της προβλεπμενης απ το νμο διαδικασας ταν τοτο επιβλλεται απ τη Δημσια Αρχ,δικαστριο κλπ.

Το afoigeorgiou.gr επιφυλσσεται του δικαιματος του να ενημερνει τους προμηθευτς του με στατιστικς καταστσεις πωλσεων,οι οποες μως σε καμα περπτωση δεν θα περιχουν προσωπικ στοιχεα που μπορε να οδηγσουν σε αναγνριση ατμων.Επσης μπορετε να προβετε εφσον υπρχει λγος στην αλλαγ των προσωπικν στοιχειν που μας χετε γνωστοποισει και να περιορσετε ακυρσετε τη χρση κποιων απ τα στοιχεα αυτ. 

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΤΩΝ

Στις τιμς που αναγρφονται στους σχετικος καταλγους δπλα απ κθε προν περιλαμβνεται ο ΦΠΑ.Οι τιμς αυτς αφορον τις ποστητες οι οποες εναι διαθσιμες στην αποθκη μας,ενω το afoigeorgiou.gr επιφυλσσεται του δικαιματος να αναπροσαρμζει τις τιμς.Για ορισμνες περιοχς της Ελλδας για τις οποες ισχουν μειωμνοι συντελεστς ΦΠΑ  και εφσον η παραγγελα σας γνει με τιμολγιο ττε οι τιμς των προντων εναι χαμηλτερες απ τις αναγραφμενες κατ τον μειωμνο ΦΠΑ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ για αγορς μνο μσω internet και μνο περαλαμβνοντας την παραγγελα στο χρο σας(μθοδος αποστολς στο χρο σας).Σας ενημερνουμε τι οι τιμς στο site διαφρουν απ οτι στο κατστημα.Σε περπτωση που επιθυμετε να παραλβετε την παραγγελα σας απ το κατστημ μας θα χρεωθετε με την κανονικ τιμ που ισχει στο κατστημα και οχι με τη τιμ internet.

ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.Πραγματοποιομε καθημεριν ρευνα για να χουμε πντα τις καλτερες τιμς της αγορς.Καταβλουμε κθε δυνατ προσπθεια για την ακριβ αναγραφ των τιμν και των χαρακτηριστικν των προντων στο ηλεκτρονικ μας κατστημα,δεν μπορομε να αποκλεσουμε το ενδεχμενο εμφνισης τυπογραφικν τεχνικν λαθν σε τιμς και χαρακτηριστικ προντων.Η ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δεν ευθνεται για τυχν λθη σε τιμς και χαρακτηριστικ προντων.Υπρχει περπτωση να χει γνει λθος κατ την ενημρωση της τιμς του προντος και να παρουσιζει ασυνθιστα χαμηλ υψηλ τιμ σας παρακαλομε εφσον διαπιστσετε τα παραπνω πριν προχωρσετε στη παραγγελα σας να επικοινωνετε με το 27440-21858 με αποστολ e-mail στο info@afoigeorgiou.gr.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για λα τα προντα που περιχονται στους καταλγους του afoigeorgiou.gr υπρχουν σαφες ενδεξεις για την διαθεσιμτητα.τσι θα μπορετε πολ εκολα να διαπιστσετε ταν κνετε την παραγγελα σας ποια απ τα προντα μας εναι διαθσιμα στις αποθκες των προμηθευτν μας και την εν συνεχεα παρδοση τους σε εσς,ποια προντα δεν εναι μεν μεσα διαθσιμα αλλ περιμνουμε να τα παραλβουμε και τλος ποια προντα δεν εναι διαθσιμα αλλ αναμνουμε ενημρωση απ τους προμηθευτς για την ακριβ ημερομηνα παραλαβς τους.Παρ'λα αυτ εσες μπορετε να μας στελετε την παραγγελα σας ακμα και για προντα που δεν εναι διαθσιμα στις αποθκες και εμες θα επικοινωνσουμε μαζ μσω e-mail και τηλεφνου,εντς ελογου χρονικο διαστματος,στε να σας ενημερσουμε για τον πιθαν χρνο παραλαβς του προντος απ τον προμηθευτ και την εν συνεχεα παρδοσ του σε εσς.Στην περπτωση αυτ,χετε τη δυναττητα,εφσον κρνετε οτι το χρονικ  αυτ διστημα δεν σας ικανοποιε,να ζητσετε την ανκληση παραγγελας του εν λγω προντος.Σε κθε περπτωση πρπει να γνει σαφς τι ο ανωτρω χρνος παρδοσης της παραγγελα σας εξαρτται και απ τη διαθεσιμτητα των προντων που υπρχει στις αποθκες μας.

Επιπλον σας παρχουμε τη δυναττητα να επιλξετε αν επιθυμετε να παραλβετε τα λα τα προντα,που ενδεχομνως λγω της διαφορετικς διαθεσιμτητς τους θα χουν και διαφορετικ χρνο παρδοσης,με μια αποστολ στον τπο παρδοσς τους στην απτερη ημερομηνα και μλις καταστε δυνατ να παραδοθον στην υπηρεσα ταχυμεταφορν να παραλαμβνετε με τμηματικς παραδσεις τα ανλογα με το χρνο που μπορον να σας παραδοθον.

Για λα μας τα προντα αναγρφεται στο site  ενδεικτικ διαθεσιμτητα.

1.μεσα Διαθσιμο: Τα προντα αυτ εναι διαθσιμα στις αποθκες των προμηθευτν μας για μεση αποστολ στο χρο μας και την εν συνεχεα παρδοση τους σε εσς.   2.Διαθσιμο σε 3 εως 5 ημρες  διαθσιμο κατπιν παραγγελας:  Τα προντα με αυτ τη σμανση ενδχεται να χουν εξαντληθε στις αποθκες των προμηθευτν μας και θα γνουν ειδικ παραγγελα για εσς και η παρδοσ τους στο χρο σας θα γνει μλις παραδοθον στην αποθκη μας απ τον προμηθευτ (σημειστε πως οι διαθεσιμτητες των προντων στις αποθκες των αντιπροσωπειν των προμηθευτν μας μεταβλλονται αρκετ συχν αναλγως με την αντιπροσωπεα και το εδος).  Οι διαθεσιμτητες των προντων μεταβλλονται αρκετ συχν αναλγως την αντιπροσωπεα και το εδος,υπρχει περπτωση να προν που προβλλεται στο afoigeorgiou.gr να μην εναι τελικς διαθσιμο  να μην εανι διαθσιμο εντς του χρνου παρδοσης που αναφρεται.  Στη περπτωση αυτ  υπλληλος της εταιρεας μας θα επικοινωνσει μεσα μαζ σας για να σας δσει λες τις εναλλακτικς λσεις.

Η παραγγελα σας δναται να καθυστερσει γιατ 1.Το προν χει καθυστερσει να σταλε απ το προμηθευτ μας, 2. Σε σπνιες περιπτσεις που ο προμηθευτς ξαφνικ και απροειδοποητα ανακοιννει οτι τα καταργε.Η παραγγελα σας θεωρεται δεσμευτικ μνον εφσον γινε δεκτ απ το afoigeorgiou.gr και στη κατσταση παραγγελας υπρχει η νδειξη ''Σε Επεξεργασα''.Πριν την ολοκλρωση της παραγγελας θα σας ζητηθε να αποδεχτετε τους ρους χρσης τους οποους σας προτενουμε να χετε διαβσει προτο ολοκληρσετε τη παραγγελα σας.

Ανωτρα βα: Αν για λγους ανωτρας βας (πχ κακς καιρικς συνθκες,απεργες κλπ) δεν εναι δυνατ να σας παραδσουμε τα προντα εντς του προκαθορισμνου χρνου,θα σας ενημερσουμε μσω e-mail,προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε υπ'αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξφληση των αγορν σας μπορε να γνει με τους εξς τρπους:

1.Πληρωμ με την παραλαβ της παραγγελας στο χρο σας (μθοδος αντικαταβολς).Εξοφλεστε τη παραγγελα σας με τη παρδοση στο χρο σας.

Η αντικαταβολ δεν ισχει για προντα μεγλου γκου και βρους.

Για συναλλαγς νω των 500 ευρ για ιδιτες (κδοση απδειξης λιανικς) και νω των 500 ευρ για επαγγελματες (κδοση τιμολογου), σμφωνα με τον νμο η πληρωμ δεν μπορε να γνει με μετρητ και ρα δεν ισχει η αντικαταβολ.Στην περπτωση αυτ η πληρωμ γνετα με κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ η με πιστωτικ κρτα.

2.Κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ.

Το κατστημα μας συνεργζεται με την  EUROBANK και ο αριθμς λογαριασμο εναι 0026-0195-970200-488-878     IBAN: GR57 0260195 0000 970200 488878.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα εμβσματα και η ηλεκτρονικ κατθεση (WEB-WIN-INTERNET BANKING κλπ) απ διαφορετικς τρπεζες χουν χρεσεις προμθειας και στο πελτη και στο κατστημα.Το ψος της προμθειας εξαρτται απ την τρπεζα και το ποσ της κατθεσης.Σε αυτ τη περπτωση ο πελτης επιβαρνεται με το σνολο των προμηθειν και των δυο τραπεζν.Καλτερο θα εναι τα εμβσματα και οι καταθσεις να γνονται μνο σε τρπεζες του διου ομλου.

3.Πληρωμ με πιστωτικ κρτα (VISA,MASTERCARD) Απαιτε την  παρουσα σαs στο φυσικ κατστημ μαs

4.Η εξφληση των δσεων γνεται με πιστωτικ κρτα που εναι σε πργραμμα δσεων και απαιτε την  παρουσα σαs στο φυσικ  κατστημ μας.

5. Η τιμ μετρητος εναι με εφπαξ πληρωμ  με μετρητ ως 500 ευρ με τραπεζικ κατθεση με κρτα (visa,mastercard).

 

 

Το www.afoigeorgiou.gr δε συλλγει οτε αποθηκεει με οποιονδποτε τρπο τα στοιχεα της πιστωτικς σας κρτας και για αυτ  το λγο χρειζεται να τα καταχωρετε εκ νου,κθε φορ που χρησιμοποιετε τη πιστωτικ σας κρτα για συναλλαγς μσω αυτς της σελδας.

Κατ τη πρτη φορ χρσης της πιστωτικς σας κρτας για παραγγελες που αφορον αποστολ στο χρο σας,ενδεχομνως να σας ζητηθε να αποστελετε να αντγραφο της ταυττητς σας καθς και της πιστωτικς κρτας(με καλλυμνα τα 4 τελευταα ψηφα) στο info@afoigeorgiou.gr στο φαχ 27440-61881.

Στη περπτωση που επιλξετε να πληρσετε με πιστωτικ κρτα θα πρπει να εστε παρν κατ τη παραλαβ της παραγγελας σας χοντας μαζ σας τη πιστωτικ σα κρτα και τη ταυττητ σας.Σε αυτ τη περπτωση(δηλ. πληρωμ μσω πιστωτικς κρτα) δεν επιτρπεται η παραλαβ της παραγγελας απ τρτο πρσωπο.

Το afoigeorgiou.gr Διατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τους ρους και τις προποθσεις συναλλαγν.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα ξοδα αποστολς ποικλουν ανλογα με τον τπο,το μγεθος και το βρος των αντικειμνων.χουμε διαμορφσει την πολιτικ μας σχετικ με την αποστολ εμπορευμτων σον το δυνατ πιο δκαια.

Οι χρεσεις αφορον χερσαους προορισμος(εκτς των νσων) περιοχς που δεν χαρακτηρζονται απ την συνεργαζμενη εταιρεα ταχυμεταφορν ως δυσπρσιτες.Για νησιωτικος προορισμος και για περιοχς που βρσκονται εκτς δικτου εξυπηρτησης (courier) και χαρακτηρζονται ως δυσπρσιτες,τα ξοδα αποστολς θα διαφοροποιονται.Για προντα μεγλου γκου και βρους η αποστολ γνεται μνο με μεταφορικ εταιρεα.

Οι παραγγελες αποστλλονται μσα σε 1-7 εργσιμες ημρες (ανλογα με την παρξη και τη διαθεσιμτητα του προντος).Σε περπτωση που δε μπορε να εκτελεστε η παραγγελα σας για λγους ανωτρας βας (απεργες,κακς καιρικς συνθκες κτλ) θα επικοινωνσουμε μαζ σας,προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε την ολοκλρωση της παραγγελας σας.Εφσον ολοκληρσετε τη παραγγελα σας,θα σας αποσταλλε e-mail επιβεβαινοντας οτι λβαμε την παραγγελα σας.'Εχετε το δικαωμα να επιστρψετε τα προντα που αγορσατε χωρς να υποχρεοστε να μας ανακοινσετε το λγο για τον οποο επιθυμετε την επιστροφ των προντων,εντς προθεσμας 14 ημερολογιακν ημερν απ την ημερομηνα που θα παραλβετε τα προντα.Στη περπτωση αυτ σας επιβαρνει μνο το μεσο κστος επιστροφς των προντων.Επιστροφς γνονται δεκτς μνο εφσον τα προντα που επιθυμετε να επιστρψετε βρσκονται στην  δια κατσταση στην  οποα τα παραλβατε,χωρς δηλαδ να χουν αποσφραγισθε να χει παραβιασθε η συσκευασα τους,μαζ με την  απδειξη λιανικς πλησης το τιμολγιο.

Η χρωση κθε αποστολς εξαρτται απ το συνδυασμ μεγθους και βρους (σστημα ογκομτρησης Διεθνος Οργνωσης Μεταφορν ΙΑΤΑ).

Αν το ογκομετρικ βρος της αποστολς εναι μεγαλτερο του πραγματικο (περιπτσεις ελαφρν δεμτων με μεγλο γκο),ττε η χρωση γνεται με βση το ογκομετρικ βρος και υπολογζεται πολλπλασιζοντας τις τρεις διαστσεις του δματος και διαιρντας δια 5,000. Για την επιθυμα σας να μας επιστρψετε τα προντα που αγορσατε,αποστελετ μαςe-mail στο info@afoigeorgiou.gr.

To afoigeorgiou.gr διατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τους ρους και τις προποθσεις συναλλαγν.

...